707

Mənəvi Dəyərlərin Özünə İnamın Yaranmasındakı Rolu

Mənəvi Dəyərlərin Özünə İnamın Yaranmasındakı Rolu olduğu düşüncəsi ilə aparılan bu araşdırmada özünəinamın idarə olunması ilə mənəvi dəyərlər arasındakı əlaqə başa düşülməyə çalışılıb. Qloballaşan dünyada özünəinamın problem deyil, daha çox sərvət və qazanc olması fikri yerləşib. İnsanı dəyişə bilən özünə inam və mənəvi dəyərlər və bu vəziyyətdən faydalanmaq istəyi bu mövzunun araşdırılmasını gündəmə gətirib.

Məqalədə “Mənəvi Dəyərlərin Özünə İnamın Yaranmasındakı Rolu” mövzusunda araşdırmaların vahid şəkildə aparıldığı görünmürdü. Tədqiqatlarda özünə inam müxtəlif dəyişənlərlə əlaqələndirilmişdir. Bu araşdırma insan faktoruna əsaslanıb. Tədqiqatda yüksək mənəvi dəyərlərin özünə inam üzərində təsiri araşdırılıb. “Mənəvi Dəyərlərin Özünə İnamın Yaranmasındakı Rolu” müəyyən etmək üçün ədəbiyyat skan edilərək ümumi nəticələr çıxarılmışdır.

“Mənəvi Dəyərlərin Özünə İnamın Yaranmasındakı Rolu” məqaləsi, Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyilə və Sosial-İqtisadi Araşdırmalar İctimai Birliyin təşəbbüsü ilə "Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və yaşadılması" adlı layihə çərçivəsində hazırlanmışdır.