860

Mənəvi Dəyərlərlə Münasibətlər və Fərqliliklərin İdarə Edilməsi-Dr.Elnur Sərdarov

Mənəvi Dəyərlərlə Münasibətlər və Fərqliklərin İdarə Edilməsi düşüncəsi ilə həyata keçirilən bu araşdırmada müxtəlifliyin idarə olunması ilə mənəvi dəyərlər arasındakı əlaqə başa düşülməyə çalışılıb. Qloballaşan iş dünyasında müxtəlifliyin problem deyil, sərvət və qazanc olması fikri yerləşib. Bütün kiçik və ya iri müəssisələrin bu vəziyyətdən faydalanmaq istəyi bu məsələni gündəmə gətirib.

Ədəbiyyatda “Mənəvi Dəyərlərlə Münasibətlər və Fərqliklərin İdarə Edilməsi” mövzusunda tədqiqatların vahid şəkildə aparıldığı müşahidə edilməmişdir. Müxtəlifliyin idarə edilməsi tədqiqatlarda müxtəlif dəyişənlərlə əlaqələndirilmişdir. Bu araşdırma xidmət sektoruna əsaslanır. Tədqiqatda yüksək mənəvi dəyərlərin fərqliliklərin idarə olunmasına təsiri araşdırılıb. “Mənəvi dəyərlərin müxtəlifliyin idarə olunmasına təsiri”ni müəyyən etmək üçün ədəbiyyat skan edilərək ümumi nəticələr çıxarılmışdır.

“Mənəvi Dəyərlərlə Münasibətlər və Fərqliklərin İdarə Edilməsi” adlı məqalə , Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyilə və Sosial-İqtisadi Araşdırmalar İctimai Birliyin təşəbbüsü ilə " Milli- mənəvi dəyərlərin qorunması və yaşadılması " adlı layihə çərçivəsində hazırlanmışdır.