732

Milli Və Mənəvi Dəyərlərin Təsnifləşdirilməsi: Dədə Qorqud Dastanınından Örnəklər-Dr.Elnur Sardarov

Türk ədəbiyyatının ilk məhsullarından olan Dədə Qorqud hekayələri türk boylarının Qafqaz və Azərbaycan bölgələrində məskunlaşmaları, məskunlaşmaları və basqınlarından bəhs edir. Təbii mühitdə oğuz tayfalarının müxtəlif qəhrəmanlıq hekayələri, basqınçıların adət və ənənələri danışılır. Dədə Qorqud hekayələri gah şeir, gah da nəsr şəklində yazılıb. Bu nadir qiymətli əlyazmalar Almaniyanın Drezden kitabxanasındadır.

Məqaləmizdə milli-mənəvi dəyərlər təsnif edilərək Dədə Qorqud dastanından nümunələr verilmişdir. İctimai dəyərləri, dini dəyərləri, siyasi dəyərləri, elmi dəyərləri və ümumən genetik dəyərləri araşdıraraq belə qənaətə gəldik ki, bu dəyərlər gələcəkdə də yaşadılmalı və gələcək nəsillərə ötürülməlidir. Nə qədər ki, bu dəyərlər yaşadılıb, biz bu dəyərləri gələcəkdə milli və mənəvi olaraq həyatımıza tətbiq etsək, daha güclü gələcəyimiz olacağına zəmanət vermək olar.

Milli Və Mənəvi Dəyərlərin Təsnifləşdirilməsi: Dədə Qorqud Dastanınından Örnəklər məqaləsi, Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyilə və Sosial-İqtisadi Araşdırmalar İctimai Birliyin təşəbbüsü ilə " Milli- mənəvi dəyərlərin qorunması və yaşadılması " adlı layihə çərçivəsində hazırlanmışdır.